+48 (22) 34 34 700
Zaczynamy program pilotażowy

Zaczynamy program pilotażowy

Zaczynamy program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej na Mazowszu

Minister Zdrowia Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej. Pilotaż odbędzie się na terenie województwa mazowieckiego. Będzie trwał 25 miesięcy (realizacja pilotażu zajmie 18 miesięcy).

Okres realizacji programu obejmuje 3 etapy:

  1. etap organizacji programu, który trwa 4 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej, tj. od dnia 25 maja 2021r.
  2. etap realizacji, trwający 18 miesięcy od dnia zakończenia etapu organizacji programu.
  3. etap ewaluacji, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji.

Program skierowany jest do 17 tysięcy świadczeniobiorców populacji województwa mazowieckiego powyżej 18. roku życia, którzy:

  • Posiadają zdiagnozowane rozpoznanie wstępne nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne lub niewydolność serca lub nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia lub wady serca zastawkowe.
  • Wyrażą zgodę na udział w programie pilotażowym po uprzednim zapoznaniu się z jego warunkami.
  • Wyrażą zgodę na przekazywanie danych z zakresu diagnostyki i terapii między ośrodkami realizującymi program pilotażowy.

W skład sieci wejdą Regionalny Ośrodek Koordynujący oraz ośrodki współpracujące poziomu I i II. Ich zadaniem będzie zapewnienie pacjentowi kompleksowej i skoordynowanej opieki kardiologicznej pacjentom, u których postawiono rozpoznanie nadciśnienia tętniczego opornego i wtórnego, niewydolności krążenia, nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu i przewodzenia lub wad serca zastawkowych.

Regionalnym Ośrodkiem Koordynującym jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.