Program pilotażowy

Program pilotażowy został określony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad Świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 880). Cel programu Celem realizacji programu pilotażowego jest w szczególności: Okres realizacji programu Okres realizacji programu obejmuje: Populacja objęta programem Do 17 tysięcy świadczeniobiorców populacji województwa mazowieckiego powyżej […]