+48 (22) 34 34 700
Wytyczne postępowania

Wytyczne postępowania

Wytyczne postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego

Minister Zdrowia Adam Niedzielski zatwierdził wytyczne postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego świadczeniobiorcy  z nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym lub niewydolnością serca, lub nadkomorowymi i komorowymi zaburzeniami rytmu  i przewodzenia, lub zastawkowymi wadami serca w ramach programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Wytyczne zostały opracowane przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy oraz pozytywnie zaopiniowane przez Krajową Radę do spraw Kardiologii powołaną zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Kardiologii (Dz. Urz. MZ z 2021r. poz. 39).

Celem wytycznych jest zapewnienie właściwej kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu pilotażowego, a także realizację odpowiedniej diagnostyki i leczenia.

Wytyczne postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego

 

Zarządzenie Nr 121/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 121/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

W dniu 30 czerwca 2021r. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie nr 121/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Proponowane zmiany polegają na wyłączeniu z ryczałtu wszystkich świadczeń realizowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz niektórych świadczeń udzielonych w ramach sieci kardiologicznej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. poz. 880).

Zgodnie z intencją ww. rozporządzenia oraz wytycznymi Ministra Zdrowia zmiany umożliwią wprowadzenie nielimitowanego finansowania świadczeń wyłączanych z ryczałtu systemu zabezpieczenia. Bezlimitowe rozliczanie ma dotyczyć między innymi świadczeń udzielonych w ramach sieci kardiologicznej, o których mowa w § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej, wyłącznie dla realizatorów programu pilotażowego.