+48 (22) 34 34 700

W dniu 30 czerwca 2021r. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie nr 121/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Proponowane zmiany polegają na wyłączeniu z ryczałtu wszystkich świadczeń realizowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz niektórych świadczeń udzielonych w ramach sieci kardiologicznej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. poz. 880).

Zgodnie z intencją ww. rozporządzenia oraz wytycznymi Ministra Zdrowia zmiany umożliwią wprowadzenie nielimitowanego finansowania świadczeń wyłączanych z ryczałtu systemu zabezpieczenia. Bezlimitowe rozliczanie ma dotyczyć między innymi świadczeń udzielonych w ramach sieci kardiologicznej, o których mowa w § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej, wyłącznie dla realizatorów programu pilotażowego.