+48 (22) 34 34 700

Wytyczne postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego

Minister Zdrowia Adam Niedzielski zatwierdził wytyczne postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego świadczeniobiorcy  z nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym lub niewydolnością serca, lub nadkomorowymi i komorowymi zaburzeniami rytmu  i przewodzenia, lub zastawkowymi wadami serca w ramach programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Wytyczne zostały opracowane przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy oraz pozytywnie zaopiniowane przez Krajową Radę do spraw Kardiologii powołaną zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Kardiologii (Dz. Urz. MZ z 2021r. poz. 39).

Celem wytycznych jest zapewnienie właściwej kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu pilotażowego, a także realizację odpowiedniej diagnostyki i leczenia.

Wytyczne postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego