+48 (22) 34 34 700
Zarządzenie Nr 156/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 156/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

W dniu 24 września 2021r. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie nr 156/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 września 2021r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Zarządzenie określa:

  • warunki realizacji umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej;
  • wzory umów o realizację programu pilotażowego.

 

Wydanie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia związane jest z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcom w ramach sieci kardiologicznej (Dz.U. poz. 880).

Głównym celem programu pilotażowego jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej w ramach sieci kardiologicznej na terenie województwa mazowieckiego. Ośrodkami kierującymi pacjentów do programu pilotażowego będą ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej. W skład sieci wejdą Regionalny Ośrodek Koordynujący (Narodowy Instytut Kardiologii i Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie) oraz Ośrodki Współpracujące poziomu I i II, współdziałające ze sobą w zakresie opieki kardiologicznej nad pacjentem objętym pilotażem, u którego postawiono rozpoznanie nadciśnienia tętniczego opornego i wtórnego, niewydolności serca, nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmy i przewodzenia lub wad serca zastawkowych.