Zarządzenie 156/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

W dniu 24 września 2021r. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie nr 156/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 września 2021r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej. Zarządzenie określa: Wydanie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia związane jest z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki […]