+48 (22) 34 34 700
Zapraszamy do udziału w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM

Zapraszamy do udziału w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy zaprasza podmioty lecznicze z terenu województwa mazowieckiego do współpracy w realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w programie są w szczególności:

 • ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej wykonujący działalność leczniczą na terenie województwa mazowieckiego, realizujący świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, kierujący pacjentów do diagnostyki i leczenia w ramach programu pilotażowego;
 • ośrodki współpracujące poziomu I wykonujące działalność leczniczą na terenie województwa mazowieckiego, zapewniające udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w poradni kardiologicznej lub świadczeń w oddziale o profilu kardiologia w trybie hospitalizacji.

Adresatami programu są pacjenci powyżej 18. roku życia, którzy spełnią łącznie następujące kryteria kwalifikacji:

 1. posiadają zdiagnozowane rozpoznanie wstępne:
  • nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne lub
  • niewydolność serca, lub
  • nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia, lub
  • wady serca zastawkowe;
 2. wyrażą zgodę na udział w programie pilotażowym po uprzednim zapoznaniu się z jego warunkami;
 3. wyrażą zgodę na przekazywanie danych z zakresu diagnostyki, między ośrodkami realizującymi program pilotażowy.

Podmioty lecznicze zainteresowane udziałem w programie pilotażowym zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 (22) 34 34 700 lub wysyłając wiadomość na adres pilotazsk@ikard.pl.

Wydłużenie okresu organizacji programu pilotażowego

Wydłużenie okresu organizacji programu pilotażowego

Minister Zdrowia wydłużył z 4 do 6 miesięcy etap organizacji programu pilotażowego w celu umożliwienia zawarcia umów z wszystkimi świadczeniodawcami – realizatorami programu pilotażowego z województwa mazowieckiego, którzy ze względu na sytuację epidemiczną nie zdążyli podpisać przedmiotowych umów.

Do chwili obecnej w programie pilotażowym uczestniczą:

 • 68 – Ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Ośrodki współpracujące poziomu I:
  • 40 – Poradnie kardiologiczne
  •   8 –  Szpitali
 • Ośrodki współpracujące poziomu II:
  • 7 – Poradnie kardiologiczne
  • 9 – Szpitali
 • Regionalny Ośrodek Koordynujący:
  • 2 – Poradnie kardiologiczne
  • 1 – Szpital

Zwiększenie liczby podmiotów uczestniczących w programie pilotażowym spowoduje, że otrzymane z jego realizacji wyniki będą bardziej wiarygodne, a cel zostanie w pełni osiągnięty.

Ministerstwo Zdrowia wskazuje również, że projektowana zmiana będzie również korzystna dla pacjentów, którzy ze względu na większą liczbę realizatorów programu pilotażowego będą mieli zwiększoną dostępność do świadczeń realizowanych w ramach tego programu.