Zapraszamy do udziału w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy zaprasza podmioty lecznicze z terenu województwa mazowieckiego do współpracy w realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej. Podmiotami uprawnionymi do udziału w programie są w szczególności: ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej wykonujący działalność leczniczą na terenie województwa mazowieckiego, realizujący świadczenia w rodzaju podstawowa opieka … Czytaj dalej Zapraszamy do udziału w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM