Jakościowa zmiana w kardiologii – siec.ikard.pl

Pilotaż programu opieki nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej  – 25 listopada 2021 r. rusza zasadnicza część programu skierowana do 17 tysięcy pacjentów – mieszkańców Mazowsza, którzy chorują na niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne, nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia, czy wady zastawkowe serca. Każdy, kto zostanie zakwalifikowany do pilotażu i wyrazi zgodę […]