+48 (22) 34 34 700
Jakościowa zmiana w kardiologii – siec.ikard.pl

Jakościowa zmiana w kardiologii – siec.ikard.pl

Pilotaż programu opieki nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej

 – 25 listopada 2021 r. rusza zasadnicza część programu skierowana do 17 tysięcy pacjentów – mieszkańców Mazowsza, którzy chorują na niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne, nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia, czy wady zastawkowe serca. Każdy, kto zostanie zakwalifikowany do pilotażu i wyrazi zgodę na udział w nim, będzie mógł liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę kardiologiczną: od szybkiej diagnostyki po leczenie. Celem programu jest przyspieszenie ustandaryzowanej diagnostyki i leczenia pacjentów kardiologicznych. Regionalnym ośrodkiem koordynującym program na Mazowszu jest Narodowy Instytut Kardiologii kardynała Stefana Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Cały program potrwa 25 miesięcy, a etap realizacji programu – 18 miesięcy.

Do programu pilotażowego zostało włączonych ponad 140 ośrodków z województwa mazowieckiego, w tym:

    • 91 ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej,
    • 42 poradni kardiologicznych lub oddziałów szpitalnych o profilu kardiologicznym, stanowiących ośrodki współpracujące poziomu I,
    • 18 poradni kardiologicznych oraz oddziałów szpitalnych o profilu kardiologicznym, tworzących ośrodki współpracujące poziomu II.

Wszystkim podmiotom bardzo dziękujemy, że pomimo tak trudnego czasu, związanego z pandemią COVID-19, podjęły wyzwanie i wyraziły gotowość udziału w programie, podpisując z Narodowym Instytutem Kardiologii kardynała Stefana Wyszyńskiego – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie stosowne porozumienia o współpracy w ramach sieci kardiologicznej.

Dzięki programowi pilotażowemu zostanie przetestowana i oceniona  zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opieki opartego na sieci ośrodków kardiologicznych, w którym następuje podział kompetencji w obszarze kompleksowej opieki kardiologicznej pomiędzy działające w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia podmioty lecznicze, prowadzące diagnostykę i leczenie kardiologiczne, zgodnie z ustalonymi poziomami referencyjnymi.

Program pilotażowy opieki nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej na Mazowszu został określony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad Świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 880) i jest odpowiedzią na nieustanny wzrost liczby zgonów z powodów chorób układu krążenia. Polska, od dwóch dekad, zaliczana jest przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, do krajów o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym. Do oceny sytuacji zdrowotnej Polaków, oprócz oceny wskaźników chorobowości i zgonów, należy także ocena rozpowszechnienia i kontroli czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, zaburzenia lipidowe, otyłość i cukrzyca, należą do głównych czynników ryzyka chorób układu krążenia, a ich rozpowszechnienie w Polsce jest bardzo duże.

Zainicjowany program poprzez wdrożenie i przetestowanie nowego modelu organizacyjnego opieki nad pacjentem, będzie stanowił postawę do wprowadzania dalszych systemowych zmian w kardiologii.

 

Więcej o programie można znaleźć na stronie siec.ikard.pl.