+48 (22) 34 34 700
Posiedzenie Krajowej Rady ds. Kardiologii

Posiedzenie Krajowej Rady ds. Kardiologii

10. grudnia b.r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady ds. Kardiologii, w trakcie którego prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki – Przewodniczący Rady, Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii podsumował pierwszy etap pilotażu sieci kardiologicznej na Mazowszu i poinformował o rozpoczęciu jego głównej części.

Etap organizacji pilotażu zakończony został podpisaniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego przez ośrodki wchodzące w skład sieci kardiologicznej z Funduszem. W pilotażu programu opieki nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej w woj. mazowieckim bierze udział 89 ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej, 41 ośrodków poziomu I, 18 ośrodków poziomu II oraz regionalny ośrodek koordynujący.

W trakcie posiedzenia zaprezentowany został, przygotowany przez Narodowy Instytut Kardiologii, system teleinformatyczny przeznaczony do obsługi administracyjnej sieci kardiologicznej. System ma zapewnić sprawny przepływ danych pomiędzy ośrodkami biorącymi udział w pilotażu.

Program pilotażowy został ustanowiony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10 maja 2021r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 880). Głównym celem pilotażu jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej w ramach sieci kardiologicznej.
Narodowy Instytut Kardiologii pełni rolę regionalnego ośrodka koordynującego program na Mazowszu w oparciu o przygotowane wytyczne. Zadaniem regionalnego ośrodka jest w szczególności koordynacja opieki kardiologicznej nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej.

W trakcie posiedzenia Krajowej Rady ds. Kardiologii poinformowano również o ukończeniu prac nad Narodowym Programem Chorób Układu Krążenia – Narodową Strategią Kardiologiczną na lata 2022 – 2032 i przekazaniu do konsultacji.