+48 (22) 34 34 700

8 listopada br. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się spotkanie z przedstawicielami największych Ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizujących świadczenia w ramach programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej na Mazowszu.

W spotkaniu wzięli udział: Pan Zbigniew Terek – Dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ, Pani Katarzyna Słodka – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Mazowieckiego Oddziału NFZ, prof. Tomasz Hryniewicki – Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele:

  • Mazowieckiego Oddziału NFZ
  • Narodowego Instytutu Kardiologii – Regionalnego Ośrodka Koordynującego
  • Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej w Radzyminie
  • Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach
  • SANA Sp. z o.o. w Warszawie
  • NZOZ „CENTRUM” w Sulejówku
  • NZOZ MEDIQ w Legionowie

Podczas spotkania prof. Tomasz Hryniewicki przedstawił dotychczasową realizację programu pilotażowego, w tym osiągnięte rezultaty, oraz podkreślił ważną rolę POZ w procesie leczenia pacjenta ze schorzeniem kardiologicznym. Uczestniczącym udało się omówić wyzwania stawiane przed Ośrodkami związane ze zgłaszaniem pacjentów do programu i ustalić jak je zrealizować. Potwierdzono, że do sprawnie działającej sieci kardiologicznej kluczowym jest zarówno szybkie przekazanie pacjenta do specjalistycznej diagnostyki, jak również – po określeniu stanu pacjenta oraz ustaleniu planu leczenia – przekierowanie pacjenta pod opiekę lekarza POZ. Poruszono również kwestie współpracy pomiędzy ośrodkami działającymi w ramach sieci kardiologicznej na Mazowszu oraz omówiono zasady rozliczeń świadczeń wykonywanych w programie.

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy i już zapowiadamy kolejne spotkania.