+48 (22) 34 34 700
Spotkanie podsumowujące pilotaż sieci kardiologicznej

Spotkanie podsumowujące pilotaż sieci kardiologicznej

23 maja br. w Narodowym Instytucie Kardiologii odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczas podejmowane działania związane z realizacją programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

W spotkaniu wzięli udział: Pan Zbigniew Terek – Dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ, Pani Katarzyna Słodka – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Mazowieckiego Oddziału NFZ, prof. Łukasz Szumowski – Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii oraz prof. Tomasz Hryniewiecki – Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele ośrodków współpracujących z:
– Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
– Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,
– Wojskowego Instytutu Medycznego,
– Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
– Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.,
– Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Podczas spotkania, omówione zostały dotychczasowe rezultaty realizacji programu. Poruszono również kwestie współpracy pomiędzy ośrodkami działającymi w ramach sieci kardiologicznej na Mazowszu oraz omówiono zasady rozliczeń świadczeń wykonywanych w programie.

Pilotaż sieci kardiologicznej zostanie poszerzony o pięć nowych województw

Pilotaż sieci kardiologicznej zostanie poszerzony o pięć nowych województw

25 kwietnia br. odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz prof. Tomasza Hryniewieckiego, konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii i pełnomocnika ministra zdrowia ds. realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, w trakcie której poinformowano m.in. o rozszerzeniu pilotażu sieci kardiologicznej.

Pilotaż sieci kardiologicznej zostanie poszerzony o kolejne regiony. Będzie realizowany nie tylko na Mazowszu, ale również w woj. pomorskim, małopolskim, łódzkim, wielkopolskim i śląskim.
Jak zaznaczył minister Adam Niedzielski, jednym z największych wyzwań jest odbudowa zdrowia Polaków i nadrobienie długu zdrowotnego, który wytworzyła pandemia. Jedną z takich kwestii jest kardiologia.

– Bardzo się cieszę, że pilotaż krajowej sieci kardiologicznej przyspieszy i obejmie kolejne województwa. Prace nad nim prowadzimy prawie od roku. Prace nad pilotażem zaczęliśmy od przygotowania tzw. ścieżek pacjenta, czyli gdzie i z jakim rozpoznaniem jest diagnozowany i leczony. Podpisaliśmy umowy z placówkami w województwie mazowieckim i włączamy pacjentów. Aktualnie jest to ok. 800 osób – powiedział prof. Tomasz Hryniewiecki.

Program skierowany jest do pacjentów, którzy chorują na niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne, nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia, czy wady zastawkowe serca. Każdy, kto zostanie zakwalifikowany do pilotażu i wyrazi zgodę na udział w nim, będzie mógł liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę kardiologiczną: od szybkiej diagnostyki po leczenie.

– Pacjent, który ma podejrzenie choroby kardiologicznej postawione przez lekarza rodzinnego albo kardiologa gdzieś w przychodni oddalonej od dużych ośrodków akademickich i naukowych, jest kierowany na konsultacje do wskazanej placówki. W ciągu miesiąca odbywa się pierwszy kontakt ze specjalistą kardiologiem, który potwierdza – albo nie – rozpoznanie. Jeśli potwierdza, to proponuje najlepsze możliwe leczenie w najlepszym ośrodku. Warunkiem włączenia pacjenta do pilotażu jest zadeklarowanie przyjęcia go z powrotem pod opiekę do podstawowej opieki zdrowotnej po diagnostyce i odpowiednim leczeniu – dodał prof. Hryniewiecki.

Posiedzenie Krajowej Rady ds. Kardiologii

Posiedzenie Krajowej Rady ds. Kardiologii

10. grudnia b.r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady ds. Kardiologii, w trakcie którego prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki – Przewodniczący Rady, Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii podsumował pierwszy etap pilotażu sieci kardiologicznej na Mazowszu i poinformował o rozpoczęciu jego głównej części.

Etap organizacji pilotażu zakończony został podpisaniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego przez ośrodki wchodzące w skład sieci kardiologicznej z Funduszem. W pilotażu programu opieki nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej w woj. mazowieckim bierze udział 89 ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej, 41 ośrodków poziomu I, 18 ośrodków poziomu II oraz regionalny ośrodek koordynujący.

W trakcie posiedzenia zaprezentowany został, przygotowany przez Narodowy Instytut Kardiologii, system teleinformatyczny przeznaczony do obsługi administracyjnej sieci kardiologicznej. System ma zapewnić sprawny przepływ danych pomiędzy ośrodkami biorącymi udział w pilotażu.

Program pilotażowy został ustanowiony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10 maja 2021r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 880). Głównym celem pilotażu jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej w ramach sieci kardiologicznej.
Narodowy Instytut Kardiologii pełni rolę regionalnego ośrodka koordynującego program na Mazowszu w oparciu o przygotowane wytyczne. Zadaniem regionalnego ośrodka jest w szczególności koordynacja opieki kardiologicznej nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej.

W trakcie posiedzenia Krajowej Rady ds. Kardiologii poinformowano również o ukończeniu prac nad Narodowym Programem Chorób Układu Krążenia – Narodową Strategią Kardiologiczną na lata 2022 – 2032 i przekazaniu do konsultacji.

Jakościowa zmiana w kardiologii – siec.ikard.pl

Jakościowa zmiana w kardiologii – siec.ikard.pl

Pilotaż programu opieki nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej

 – 25 listopada 2021 r. rusza zasadnicza część programu skierowana do 17 tysięcy pacjentów – mieszkańców Mazowsza, którzy chorują na niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne, nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia, czy wady zastawkowe serca. Każdy, kto zostanie zakwalifikowany do pilotażu i wyrazi zgodę na udział w nim, będzie mógł liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę kardiologiczną: od szybkiej diagnostyki po leczenie. Celem programu jest przyspieszenie ustandaryzowanej diagnostyki i leczenia pacjentów kardiologicznych. Regionalnym ośrodkiem koordynującym program na Mazowszu jest Narodowy Instytut Kardiologii kardynała Stefana Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Cały program potrwa 25 miesięcy, a etap realizacji programu – 18 miesięcy.

Do programu pilotażowego zostało włączonych ponad 140 ośrodków z województwa mazowieckiego, w tym:

  • 91 ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej,
  • 42 poradni kardiologicznych lub oddziałów szpitalnych o profilu kardiologicznym, stanowiących ośrodki współpracujące poziomu I,
  • 18 poradni kardiologicznych oraz oddziałów szpitalnych o profilu kardiologicznym, tworzących ośrodki współpracujące poziomu II.

Wszystkim podmiotom bardzo dziękujemy, że pomimo tak trudnego czasu, związanego z pandemią COVID-19, podjęły wyzwanie i wyraziły gotowość udziału w programie, podpisując z Narodowym Instytutem Kardiologii kardynała Stefana Wyszyńskiego – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie stosowne porozumienia o współpracy w ramach sieci kardiologicznej.

Dzięki programowi pilotażowemu zostanie przetestowana i oceniona  zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opieki opartego na sieci ośrodków kardiologicznych, w którym następuje podział kompetencji w obszarze kompleksowej opieki kardiologicznej pomiędzy działające w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia podmioty lecznicze, prowadzące diagnostykę i leczenie kardiologiczne, zgodnie z ustalonymi poziomami referencyjnymi.

Program pilotażowy opieki nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej na Mazowszu został określony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad Świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 880) i jest odpowiedzią na nieustanny wzrost liczby zgonów z powodów chorób układu krążenia. Polska, od dwóch dekad, zaliczana jest przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, do krajów o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym. Do oceny sytuacji zdrowotnej Polaków, oprócz oceny wskaźników chorobowości i zgonów, należy także ocena rozpowszechnienia i kontroli czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, zaburzenia lipidowe, otyłość i cukrzyca, należą do głównych czynników ryzyka chorób układu krążenia, a ich rozpowszechnienie w Polsce jest bardzo duże.

Zainicjowany program poprzez wdrożenie i przetestowanie nowego modelu organizacyjnego opieki nad pacjentem, będzie stanowił postawę do wprowadzania dalszych systemowych zmian w kardiologii.

 

Więcej o programie można znaleźć na stronie siec.ikard.pl.

 

Zapraszamy do udziału w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM

Zapraszamy do udziału w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy zaprasza podmioty lecznicze z terenu województwa mazowieckiego do współpracy w realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w programie są w szczególności:

 • ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej wykonujący działalność leczniczą na terenie województwa mazowieckiego, realizujący świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, kierujący pacjentów do diagnostyki i leczenia w ramach programu pilotażowego;
 • ośrodki współpracujące poziomu I wykonujące działalność leczniczą na terenie województwa mazowieckiego, zapewniające udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w poradni kardiologicznej lub świadczeń w oddziale o profilu kardiologia w trybie hospitalizacji.

Adresatami programu są pacjenci powyżej 18. roku życia, którzy spełnią łącznie następujące kryteria kwalifikacji:

 1. posiadają zdiagnozowane rozpoznanie wstępne:
  • nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne lub
  • niewydolność serca, lub
  • nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia, lub
  • wady serca zastawkowe;
 2. wyrażą zgodę na udział w programie pilotażowym po uprzednim zapoznaniu się z jego warunkami;
 3. wyrażą zgodę na przekazywanie danych z zakresu diagnostyki, między ośrodkami realizującymi program pilotażowy.

Podmioty lecznicze zainteresowane udziałem w programie pilotażowym zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 (22) 34 34 700 lub wysyłając wiadomość na adres pilotazsk@ikard.pl.