+48 (22) 34 34 700

Informacje dla
ośrodków

Korzyści

konsultacje lekarz – lekarz
większe finansowanie udzielonych świadczeń
możliwość przekazywania pacjentów między współpracującymi ośrodkami
wsparcie techniczne w realizacji programu – autorski system teleinformatyczny do zarządzania pilotażem
wkład w tworzenie strategii krajowej sieci kardiologicznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

WYTYCZNE POSTĘPOWANIA

procesu diagnostycznego i leczniczego świadczeniobiorcy
w ramach programu pilotażowego

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 156/2021 w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

Wskazówki dotyczące sprawozdawczości świadczeń zrealizowanych w zakresie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej