Podejmij leczenie w ramach Sieci Kardiologicznej
Jak dołączyć do pilotażu?

Program pilotażowy dostępny jest dla pacjentów z województw: Mazowieckiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego, Dolnośląskiego, Śląskiego oraz Małopolskiego.

Decyzję o zgłoszeniu do diagnostyki i  leczenia w ramach Sieci Kardiologicznej dokonuje lekarz w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, poradni kardiologicznej, oddziale o profilu kardiologicznym lub chorób wewnętrznych, który ma podpisane Porozumienie o współpracy. Następnie przeprowadzana jest kwalifikacja do programu przez lekarza specjalistę we współpracującej przychodni kardiologicznej. 

Zgłoszenie do programu

Warunkiem zgłoszenia pacjenta jest wstępne rozpoznanie jednej z 4 jednostek chorobowych:

 • Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne
 • Niewydolność serca
 • Nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia
 • Wady serca zastawkowe

Zgłoszenia może dokonać lekarz ze współpracującej w ramach Sieci placówki.

Kwalifikacja pacjenta w AOS

Po zgłoszeniu pacjenta do programu, przeprowadzana jest kwalifikacja w poradni kardiologicznej. Pierwsza wizyta u kardiologa, co do zasady, powinna być zrealizowana w ciągu 30 dni od zgłoszenia do programu.

Poza wstępnym rozpoznaniem wymaganym do kwalifikacji pacjenta, przy określonych jednostkach chorobowych wymagane jest spełnianie określonych parametrów medycznych.

Podejmij leczenie w ramach Sieci Kardiologicznej
Warunki przystąpienia

Przystąpienie do programu pilotażowego dostępne jest dla pacjentów, którzy: 

 • Są pełnoletni
 • Posiadają aktualne ubezpieczenie zdrowotne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Mają wstępne rozpoznanie jednej z czterech jednostek chorobowych:
  • Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne
  • Niewydolność serca
  • Nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia
  • Wady serca zastawkowe
 • Spełniają kryteria włączenia do programu pilotażowego określone w wytycznych
 • Wyrazili formalnie zgodę na udział w pilotażu, przekazywanie danych teleadresowych oraz medycznych pomiędzy placówkami uczestniczącymi w programie pilotażowym. Zgoda jest udzielana po zapoznaniu się przez Pacjenta z warunkami udziału w programie pilotażowym na pierwszej wizycie (podczas zgłoszenia lub kwalifikacji do programu).
Dowiedz się Więcej
Broszury informacyjne

Przeczytaj jak zadbać o swoje serce i cały organizm. Poznaj najczęstrze przyczyny chorób układu krążenia oraz dowiedz się jak im zapobiegać, leczyć lub łagodzić skutki i objawy.

Korzyści dla pacjenta
Dlaczego warto skorzystać z Sieci Kardiologicznej?

TWOJA ŚCIEŻKA

Diagnostyka i leczenie zgodne z wytycznymi przygotowanymi przez grono ekspertów kardiologów specjalnie na potrzeby Programu pilotażowego

TWÓJ KOORDYNATOR

Opiekuje się Tobą stale dedykowana osoba, która dba o każdy Twój krok w Sieci.

KRÓTKIE TERMINY

Średni czas rozpoczęcia diagnostyki to 30 dni.

TWOJE ZDANIE SIĘ LICZY

Odpowiadając na ankietę satysfakcji masz wpływ na organizację programu i kształt wdrożenia go w całej Polsce.