+48 (22) 34 34 700

    Zgody

    Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy, prowadzący działalność pod adresem: ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszej wiadomości. Zapoznałem się / Zapoznałam się z treścią informacji o sposobie przetwarzania moich danych osobowych zawartą TUTAJ.

    FORMULARZ KONTAKTOWY